search Accommodation
My Accommodation
+420 774 22 77 11

GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cestovní agentura má zákonné oprávnění za účelem poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka/hosta. Cestovní agentura shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje hosta /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….

Pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník/host srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny, dále technickým správcům software a databází…./

Zákazník/host jako subjekt údajů má povinnost spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření rezervace, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů poskytovateli služeb cestovního ruchu spojené s objednávkou - rezervací.

Cestovní agentura je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na emailovou adresu správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Cestovní agentura zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník/host ani osoby jejichž osobní údaje zákazník poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nekalým zásahem.

"Potvrzením objednávky dáváte na vědomí, že jste se seznámil(a) s všeobecnými obchodními podmínkami.

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení Vaší objednávky z titulu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)."  

Správcem osobních údajů je:

Eliška Lejsková - cestovní agentura - www.dobrodosli.info - email: info@dobrodosli.cz - Nad Borešovou 805, Bílovice nad Svitavou 664 01, ČR - IČ 68762011 

Zpracovatel je InternetRegion s.r.o.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.